Horčinová Anna

* 1987 v Bratislave


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://annahorcinova.blogspot.sk/
http://www.slovakphotography.com/en/profile/anna-horcinova

VZDELANIE
2011 - 2013 Magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava
2007 - 2011 Bakalárské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, Bratislava
2010 zahraničná stáž, Lahti University of Applied Sciences, Katedra fotografie, Lahti, Fínsko
2002 - 2007 Stredná škola scénického výtvarníctva, Sklenárová 7, Bratislava

OCENENIA
2012 Henkel Art. Award, umiestnenie vo výbere posledných piatich kandidátov
2011 finalista ceny Foto roka 2010 Nadácia VÚB, Bratislava

PUBLIKOVANÉ
2012 Týždenník TREND, 13/2012
2010 Vlna+, Časopis o súčasnom umení a kultúre
2010 Nyt Magazine, Helsingin Sanomat, nro 20/2010, HS.fi/nyt, Fínsko

VÝSTAVY (VÝBER)
Samostatné
2012 Impossible, Galéria PHOTOPORT, Pražská 11, Bratislava
2009 Anna Horčinová, Coffe&Co, Laurinská ulica, Bratislava
2009 Licentia Poetica (s Tatianou Takáčovou), Kafé Scherz, Bratislava
Skupinové
2012/13 Fresh News Delivery, Dom fotografie, Bratislava, SR
2012 OFF Festival, Pisztoryho Palác, Bratislava
2012 Bratislava Accessible Art Fair, Hotel Crown Plaza, Bratislava
2012 Štyri (+1) Dni Tanca, Divadlo Štúdio Tanca Banská Bystrica
2012 Ateliér 339*, Galéria Nahoře, České Budejovice, Česká Republika
2011 Mladé Médium, 20 rokov Katedry fotografie a nových médií, Dom Umenia
2011 Obraz, v Kterém Žijeme, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, ČR
2011 Duša Krajiny/Duša v Krajine, Synagóga Ivančice, Česká Republika
2011 2 x 10, Galéria AMU, Praha, Česká Republika
2011 Golden Kentaur, Mníchov, Nemecko
2011 Urban E.T., Múzeum Ľudovíta Fullu, Ružomberok, SR
2011 My Vám ukážeme, Galéria Aula, FAVU, Brno, Česká Republika
2011 Uhol Pohľadu, Trenčianske múzeum, Trenčín, SR
2011 Foto Roka 2010, Univerzitná knižnica, Bratislava, SR
2009 Archiv, Open Gallery, Mesiac fotografie v Bratislave, SR
2009 50 slov, vystavené v MHD, Bratislava, SR
2009 Young Art Show , Dom kultúry, Piešťany, SR
2008 Začíname, Kafé Scherz, Bratislava, SR

|| Impossible
Modelov - prevažne tanečníkov, inscenujem v indiferentných priestoroch, vo fyzicky náročných pózach, ktoré odzrkadlujú možnú nestabilitu a neistotu v našich vlastných možnostiach. Telo sa tak stáva nositeľom informácie, vytvára napätie či konfrontáciu priestoru a tela. Póza a gesto ako zobrazenie osobného pocitu, alebo citového rozpoloženia. Séria tak neodkazuje len k určitým uzavretým príbehom, ktoré vznikajú na pozadí scény, ale aj k nášmu vlastnému vnímaniu.

 

|| Bolo nebolo
Súbor fotografií poukazuje na formatívne prvky, ktoré predurčili a z časti ovplyvnili môj fantazijný vývoj. Zaoberala som sa spomienkami z mojej minulosti, ktoré hrali veľmi významnú rolu v mojej detskej imaginácií a posúvali hranice medzi reálnym a nereálnym..."možným a nemožným". Každá fotografia predstavuje jeden konkrétny moment, konkrétny obraz, ktorý mi napriek plynutiu času ostal ukotvený hlboko v mysli.

 

|| Moja vlastná fikcia je mojou vlastnou realitou
V 70.rokoch 20.storočia sa medzi román a autobiografiu včlenil nový naratívny diskurz, autofikcia, ktorý modifikoval vzťah fikcie a skutočnosti, pravdivosti a pravdepodobnosti a nastolil nový modus písania o sebe. Autofikcia je hybridné a fragmentárne gesto na pomedzí fikcie a dokumentu. Fiktívna autobiografia často spája životy spisovateľa a rozprávača. Spisovateľ si vytvorí svojho vlastného rozprávača a pomocou neho sprostredkuje určitú dávku fiktívnej reality. Rozprávač zastáva rolu spolukonateľa a spolutvorcu našich identít. Rozširuje poznanie, ale zároveň mystifikuje.