Huštaty Michal

Michal Huštaty (1990) pochádza z Košíc. Je absolventom Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach. Dva roky študoval audiovizuálnu tvorbu na výtvarnej fakulte Akadémie umení v Banskej Bystrici. Momentálne je študentom 5. ročníka v Ateliéri o fotografii pod vedením Silvie Saparovej, ArtD. na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde predtým absolvoval aj dva roky na Katedre intermédií a multimédií pod vedením doc. DLA Ilony Németh. Okrem fotografie sa venuje napríklad aj interaktívnym inštaláciám, video-artu či performance. Zaoberá sa hlavne témou človeka, či už v sociologických súvislostiach v spoločnosti, alebo v osobnej rovine intimity a rodu.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+421 908 843 743  
hustaty.net
https://www.facebook.com/michalhustaty

Education
2005 - 2009 / Secondary Technical School of Fine Arts / Department of 3D and graphic design /
Košice / SK
2009 - 2011 / Academy of Arts in Banská Bystrica / Faculty of Fine Arts / Audiovisual media-
Intermedia and Digital media / MgA. Michal Murin, ArtD. / SK
2011 - 2013 / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava / Intermedia and Multimedia /
Ateliér IN / doc. Ilona Németh, akad. mal., ArtD. / SK
2012 -  Now / Academy of Fine Arts and Design in Bratislava / Photography and New Media /
Ateliér O fotografii / Mgr. art. Silvia Saparova, ArtD. / SK

Competition and awards
2012 / 2nd prize / Chromania! / http://minispace.com /
2011 / 1st prize / EARLY MELONS FESTIVAL (Photography) / HotDock gallery / Bratislava / SK
2009 / 2nd prize / AMFO 2009 / Rotunda gallery / Košice / SK

Solo exhibitions
2012 / Portréty / Café Mezzanine / Brno / CZ
2012 / Portréty / Jewish synagogue / Stupava / SK
2012 / Prečo táto / Artforum / Bratislava / SK
2011 / Performance "Dvadsaťdva" / Kasárne-Kulturpark / Košice / SK
2009 / Michal Huštaty / Camelot café & wine bar / Košice / SK
2009 / Za mnou / tearoom Amana / Košice / SK

Group exhibitions
2013 / Brämerova kúria / Slovenské národné múzeum / Bratislava / SK
2013 / Priestor pamäte / A4 – nultý priestor / Bratislava / SK
2013 / Správa o stave mladej fotografie / Design factory / Bratislava / SK
2012 / Look at me / Café Paradigma / Brno / CZ
2011 / Pásová výroba / Turčianska gallery / Martin / SK
2011 / DA vol. 2 / tearoom Zámocká 18 / Bratislava / SK
2011 / Konvencie experimentálneho filmu / Central European house of photography / Bratislava / SK
2011 / Video bloom / Nitrianska gallery / Nitra / SK
2011 / The Best of EARLY MELONS 2011 / Coffee & Co., Laurinská 5 / Bratislava / SK
2010 / Premietanie / Subterén gallery / Michalovce / SK
2009 / Animars / Turčianska gallery / Martin / SK
2009 / ArtShake / P.M. Bohúň gallery / Liptovský Mikuláš / SK
2008 / FotoKursalon 2008 / Kursalon gallery / Pieštany / SK
2008 / ulicART / Koksijde / BE

 || Vzorové dni (2013)

V poradí: DUANE, DAMIEN, ANISH, ROBERT, MARINA

|| 2046 (2011)

"Titulok zo 17.5. 2046: alarmujúcou rýchlosťou sa množia nálezy virutálnych obetí. Neznámy útočník v snahe poľudštiť androgýnne bytosti internetového priestoru, podrobuje ich vedomie definitívnej skúsenosti smrti a následne necháva ich schránky prirodzene splynúť s umelo vypestovanými lesnými ekosystémami."

Text: Ivana K.


|| Hora bez vrcholu (2012)

Moc. Dominancia. Podriadenie. Rod. Identita. Témy na výsosť aktuálne v každom vzťahu a v každej dobe. Tak ako ľudské identity nie sú ustálenou entitou a formujú sa v istom vnútornom a vonkajšom kontexte, tak i medziľudské vzťahy sa realizujú vždy s určitými záujmami. Moc je bezpochyby jedným z kľúčových determinantov týchto procesov.

Prostredníctvom inscenovaných fotografií spolužijúcich párov prináša séria vhľad do problematiky krehkej nerovnosti a sebauvedomenia vlastnej identity v spomínanom diskurze. Živé subjekty vkomponované do autentického priestoru vlastnej domácnosti reflektujú jemné, často neviditeľné nuansy svojich vzťahov a vytvárajú tak pevné rámce, avšak s otvoreným koncom individuálnej interpretácie fotografického obrazu.

A hľadanie rovnováhy vo vzťahoch sa tak stáva symbolickým výstupom na horu bez vrcholu.


|| Portréty a iné (2009-2012)

"Portréty sú azda najčastejšou témou vizuálneho umenia. Aj ja ich prostredníctvom hľadám a nachádzam vlastný estetický manifest a zároveň v nich odhaľujem divákovi svoj svet a seba samého."