Viazanička Ján

* 1983, Banská Bystrica_od roku 2012 fotograf agentúry SITA (slovenská tlačová agentúra)

vzdelanie:
_2007 – 2010 VŠVU v Bratislave, odbor Výtvarné umenie, špecializácia Fotografia a intermediálne presahy
_2003 – 2007 Fakulta výtvarných umení AU v Banskej Bystrici, odbor Výtvarné umenie, program Audiovizuálne média
_2004 - Akadémia sztuk pieknych vo Varšave

samostatné výstavy:

_2013 Premeny Slovenska: Romant1zmus dneška, Galéria FOCESA, Šaľa, SK
_2012 Play, Just do it !, Divadlo štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
_2007 RESERVEART, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK

kolektívne výstavy:

_2014 Dve Krajiny, Slovenská národná galéria, Bratislava, SK
_2014 Dokumentárny projekt Premeny Slovenska, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SK
_2014 Premeny Slovenska: 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, Štátna vedecká knižnica, B. Bystrica, SK
_2014 50 slov, APART — Mestská hromadná doprava, Bratislava, SK
_2013 Premeny Slovenska: 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy, Galéria FOCESA, Šaľa, SK
_2013 Premeny Slovenska: Od Tatier k Dunaju, Galéria FOCESA, Šaľa, SK
_2013 Premeny Slovenska, Nástupište 1 – 12, Topoľčany, SK
_2012 Premeny Slovenska, Divadlo štúdio tanca, Banská Bystrica, SK
_2011 Mladé médium, Dom umenia, Bratislava, SK
_2010 PREDPREMIÉRA, Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, SK
_2010 3. medzinárodný festival študentských filmov Early Melons, Kafe Scherz, Bratislava, SK
_2010 TERCIUS MATERIA, umelecká prezentácia v Kunštátskej 3, Brno, CZ
_2009 Diplomovky katedry fotografie a nových médií, SEDF, Bratislava, SK
_2009 Kontajnery umenia, Dom umenia mesta Brna, Brno, CZ
_2009 Slovenské špeciality, Galéria Opera, Divadlo Jiřiho Myrona, Ostrava, CZ
_2009 Východzápad, Nitrianska galéria, Nitra, SK
_2008 50 slov, Photoport – Mestská hromadná doprava, Bratislava, SK
_2008 Skonštruované reality, Slovenský inštitút, Berlín, D
_2008 Východzápad, Galéria Médium, Bratislava, SK
_2007 Heterotópia knižnica, Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica, SK
_2007 MEDIAWAVE, Prešov
_2007 Barbakan, areál pamätníka SNP, Banská Bystrica, SK
_2006 Výstava študentov Akadémie Umení, Centrum umenia SOLVAY, Krakov, PL
_2006 The 1st Nagano International Video Art Festival
_2006 (NIVAF06), Nagano, Japonsko
_2006 Grafity a Európske mesto (Perceprtion shift), mestské hradby, Banská Bystrica, SK
_2006 Výstava študentov Akadémie Umení, Štátna Galéria, Banská Bystrica, SK
_2006 VAF(ex) LIVE, Irish Pub, Banská Bystrica
_2005 5K (5 kolegov) Slovenský Inštitút, Varšava, PL

|| Premeny Slovenska /2012/

Zaujímajú nás premeny – aj tie každodenné a zdanlivo bezvýznamné, ich forma, ale aj obsah.
Zaujímajú nás mestá, dediny, sídliská aj novodobé satelity. Pochody, demonštrácie, štátne sviatky aj folklórne festivaly. Zatepľovanie domov, automobilky, diaľnice, nákupné centrá, Poloniny, Tatry, Dunaj aj Zemplínska šírava.
Našou snahou je zachytiť vzťahy medzi ľuďmi, ktorí tu žijú a medzi ľuďmi a krajinou, v ktorej žijú.

“Jednotlivé fotografie čsto vzbudzujú úsmev, sú postmoderne odľahčné, ale pri bližšom pohľade je v nich dôvodov na znepokojenie viac než dosť.”

Aurel Hrabušický, 2012

|| ROMANT1ZMUS DNEŠKA /2013/

Ján Viazanička svoj projekt “ROMANT1ZMUS DNEŠKA” nazval naozaj príznačne a presne. Pôsobí to síce trochu tajomne, záhadne, možno staromódne, no krajina prepojená veľkokapacitnými cestami už nie je nijakou záhadou, skôr každodennou, prirodzenou súčasťou nášho výhľadu, ktorý môže v sebe skutočne niesť aj čosi romantické. Fotografie, ktoré nám ukazujú stavbu diaľnic, nie sú typicky budovateľské, nie sú ani pracovné, majú v sebe horizont krajiny, no nie sú krajinkami. Sú mikrosvetom jednoduchých činností a banálnych obrazov dennodenného bytia v ich okolí. Raz budú veľkou vzácnosťou, nie iba preto, že si Ján Viazanička našiel čas a prešiel cestu, ktorá iba vznikala ale aj preto, že uvidel túto veľkú tému, ktorá navždy zmení krajinu a ľudí v nej.

Miriam Petráňová, 2013

|| 1150. výročie sv. Cyrila a Metoda na území Veľkej Moravy /2013/


V polovici 9. storočia bola Byzancia politicky stabilná a kultúrne rýchlo napredovala. Uskutočňovala svojráznu kultúrnu expanziu nasmerovanú nielen na Slovanov.
Misijná činnosť pre iné národy sa menila na štátnu politiku a zo solúnskych bratov sa stali jej praktickí realizátori. Zdá sa, že základnými prvkami národa, akými sú jazyk a písmo, sú už dnes považované za samozrejmosť. Konštantín (neskôr prijal meno Cyril) preto pre účely šírenia svojich názorov vytvoril nové písmo — hlaholiku. Grafický systém špeciálne uspôsobený pre slovanský jazyk.
Odkaz, ktorým sa zaoberáme po viac než tisícročí, je predovšetkým o identite národov a vplyve, ktorý na ne malo náboženstvo. Po 1150. rokoch sa ich odkaz stal nástrojom pre šírenie ďalších ideí, často nielen náboženských, ale opätovne i politických. Vlastne, Cyril a Metod sú niečo ako dnešní politici. Ibaže im išlo predovšetkým o osud národa. Hľadali spôsob ako niečo zjednodušiť, zjednotiť. Teda, tak sa o nich dochovali informácie v písomných odkazoch. Je to svedectvo doby, ktorú vtedy pisári zapisovali do kroník.

|| Od tatier k dunaju /2013/