renata support

*1980, Čeladná

Kon­takt: 776 08 48 82, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vzdělání

2008 - 2011  Lidová Konzervatoř v Ostravě, Czech Republic
od 2011 - Insti­tut tvůrčí fotografie Slezské uni­verz­ity v Opavě

Společné výstavy:

Studenti LKO, Kino, Bohumín, 06/2010
Klub Vrah, Rožnov pod Radhoštěm, 03/2011
RAW (skupina Surovííí), Důl Michal, Ostrava, 06/2011
Klub K4, Praha, 09/2011
DOWN (skupina Surovííí), Důl Michal, Ostrava, 06/2012
„I“, Dům Umění, Opava, 09/2012
OFF FESTIVAL, Pisztory Palace, Bratislava, 11/2012
Meziporostory, Klub Vrah, Rožnov pod Radhoštěm, 03/2014
Galerie Konvent, Mikulov, Czech Republic, 09/2014
STILL LIFE?, Galerie Opera, Divadlo Jiřího Myrona, Ostrava, 09/2014
Absolventi LKO, Galerie Camera, Ostrava, 04-06/2015

|| Contexts (2008 - 2010)
Je těžké být sama sebou, je těžké být sám se sebou...být s tebou.

|| Autoportét - vzpomínky na dětství (2012)
video (promítáno na výstavě "I" v Domě Umění v Opavě a Off festivalu, v  Pisztory Palaci v Bratislavě)

https://www.youtube.com/watch?v=nZysT4Y6jpk

Inspirace z filmů Andyho Warhola z cyklu Kamerová zkouška.
"Aj, napriek tomu, že sa v jej práci takmer nič nedeje a vidíme len jej tvár, so smutne uprenými očami na niečo zlovestné (vo videu podporené aj nepríjemným zvukom), divák prežíva podobné pocity strachu ako samotná autorka. Prácu vytvorila v čase, keď sa dozvedela o svojej gravidite, ktorá jej zrazu pripomenula niektoré nepříjemné spomienky z detstva a ktorá v nej posilnila zodpovednosť za výchovu človeka, co v sebe nosí."
Lena Jakubčáková

Remembering Childhood
Inspiration from the films of Andy Warhol screen test cycle.
"It spite of the fact that almost nothing is happening in her works and we can only see her face with her sad eyes staring at something ominous (the feeling substantiated by an unpleasant sound in the video), the audience shares the same feelings of sadness with the author. She created her collection when she learned about her pregnancy, which brought back some troublesome childhood memories and which strengthened her feelings of responsibility for the upbringing of a chid she was to give birth to." Lena Jakubčáková

 

|| ODHALOVÁNÍ (2013 - 2014)
Chtěla bych říct spousty slov, ale nejde to. Nechci. Mou podstatu už nikomu nedám. Portrét bez tváře, smutek nesmí být viděn, není žádoucí.

|| THE ROAD IS HOME (2014 - )

|| EYES/OČI
(tento projekt bude instalovaný v rámci http://www.kukacka.org/ - kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízděním parazitismem kukačky obecné. V jeho intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Orientaci lidského vnímání. Orientaci v terénu proto usnadňuje webová aplikace poskytující indicie, na základě, kterých lze začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu.)

Oči

Dívání do očí vnímám jako velmi soukromou záležitost. Člověku se otevírám, důvěřuji, svěřuji. Mám pocit, že oční kontakt je ve společnosti velmi silná zbraň.
Poslední dobou se lidé v ulicích dívají kamkoli jinam, než do očí. Oční kontakt se vytrácí, dokonce se mu lidé vyhýbají. Stejně jako důvěra?
Každý bude mít možnost se do role pozorovatele či pozorovaného dostat

Eyes
Looking at eyes I perceive as very private matter. I´m open-minded, I trust and confide. I consider the eye contact to be quite powerful weapon in society.Lately the people around on the streets look elsewhere rather than into eyes. The eye contact is disappearing, people are even avoiding it. As confidence alike?
Everybody will have a chance to get into the role of observer or observed.