Mužík David

*1977 |
www.dawek.com

 

studium:

2010 - grant od Gulliver Connect na 5 tydenni staz v belgickem Gentu u Young Photographers United
2009 - získal jako vybraný student z českých fotografických vysokých škol účast na prvním českém workshopu Antonína Kratochvíla
2008 - 2013 - bakalářský program Institut tvůrčí fotografie Slezská univerzita Opava
2013- dosud - magisterský program Institut tvůrčí fotografie Slezská univerzita Opava
2006 - 2007 Lidová konzervatoř Ostrava - obor Výtvarná fotografie /F. Gabčan, J. Kudělka/

Pracuje jako grafický designer, fotograf a fotoeditor na volné noze. Spoluzaložil asociaci YAFA, je autorem vizuálního stylu || young - fresh ||, tvůrcem a administrátorem serveru www.young-fresh.eu . Spoluzakládající člen fotografické Skupiny 28 a člen skupiny Zasunutí, kurátor Light Cube Gallery v Brně.


výstavy:

2007 - Nový Jičín - Stará Pošta
2009 - Filmový festival "Nad řekou" Písek - O K.
2009 - Lednice - The best of SMPW
2009 - Beskydské divadlo Nový Jičín
2010 - Fakultní nemocnice Brno - Skupina 28 - Pod povrchem
2010 - Divadlo Reduta Brno - XX. - Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie Opava
2010 - Galerie GAMU Praha - XX. - Dvacet let Institutu tvůrčí fotografie Opava /v projekci/
2010 - Výstavní síň Mánes Praha - Skupina 28
2010 - Jízdárna zámku Valtice - Skupina 28
2011 - Galerie U Rytíře, Liberec - Opavská škola fotografie
2011 - Beskydské divadlo Nový Jičín - Martin Kašpar / David Mužík / Fotografie
2011 - Off Station FotoFestival Plzeň
2011 - Bývalá městská káznice Brno Cejl - Skupina 28
2011 - Zasunutí / Právěpodobně - Amadeus, Muzeum Umění Olomouc
2014 - Galerie Milana Borovičky, Valašské Meziříčí
2015 - TICHO [dočasná analýza], Industra Brno (spolukurátor)

texty:

Recenze - Zenový mistr Viktor Kolář - Moravská galerie Brno /2011 - časopis Ateliér č. 12/2011/
Recenze - Ivan Pinkava - Znejistění středu - Galerie 5. patro /2010/
Esej - Element tajemství v současné fotografii /2010/

|| Paradigma | ILUZE | UTOPIE | PRIZMA - cyklus reflektuje aktuální přechod na nové společensko-vědecké paradigma. Tento přechod byl započat vědeckými objevy v průběhu minulého století, které nabouraly karteziánsko-newtonovský model světa jako mechanického stroje a vynutily si potřebu přemýšlet nad chodem světa a vesmíru ze zcela nového pohledu. Jedná se o nové objevy ve všech vědeckých oborech, zejména oblasti fyziky, psychologie, medicíny a mnoha dalších. Obory se navzájem prolínají, vznikají nové a potřeba nahlížet na vědecké problémy z pohledu více vědních oborů se stává pomalu standartem.

Jelikož se jedná o změnu velmi zásadní, je i daný přechod radikální a nabourává výrazně zažité zvyky a myšlenková schémata. Z části ze strachu z tak velké změny, možná z potřeby lpění na starých pořádcích se u řady z nás spouštějí nevědomé obranné mechanismy, které si tuto změnu připustit nechtějí a považují celý proces za něco směšného co se nás netýká.

Paradigma || Prizma 2013

Svůj svět si tvoříme sami. Svým postojem a činy, způsobem přemýšlení, tvoří ho naše paradigma, naše prizma. Vím to, ale nakolik si to uvědomuji a chovám se podle toho? Nakolik toho využívám?

Paradigma || Utopie 2010

Utopie je cosi, co neexistuje, ale k čemu je k dispozici veškerý potenciál a možnosti. Co nám v ní brání? Strach přemýšlet jinak? Nebo je tak pevně zakotvená naše představa o skutečnosti, že si nedovedeme představit její změnu? 

Paradigma || Iluze 2009


Zajímá mě okamžik, kdy člověk jako nově zrozená bytost začne vizuálně vnímat svět kolem sebe. Chvíle kdy zrak ještě není úplně vyvinutý a z nevědomí vystupují fragmenty reality, které ovšem nejsou vůbec srozumitelné. Co je v tomto okamžiku "reálné" a co je iluze?

 

|| Opravdu 2011-  Prázdno, které po zůstane je tečka uprostřed věty. A šance navázat, doříct, zase chvíli neexistuje.

|| Fotograf 2011- ten co krade svět. Má úhel pohledu, poťouchle rozmýšlí,  relativizuje a reflektuje. Přidá laciný efekt a to co vidí vydá za své "umění". Je to umělec, protože může.

|| Fake harmony 2010

|| Hodina mezi psem a vlkem 2007