Renelt Yan

 *1988 / Mnichov (SRN)

 


Vzdělání:

2007-2009 - OrangeFactory, soukromá vyšší škola umění a reklamy, ateliér Miroslava Vojtěchovského.
Od 2008 - Institut tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě (kombinované studium fotografie), nyní ve 2. ročníku

Výstavy:

Září 2008: FotoŠkoda v rámci prezentace OrangeFactory                   
Duben – květen 2010: v rámci výstavy XX - Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie v Brně
Květen – červen 2010: v rámci výstavy XX - Dvacátý rok Institutu tvůrčí fotografie v Praze

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

||

Tázavý mnohoznačný komentář v podobě tohoto souboru fotografií se váže k modernímu světu, přístupu populace k němu a problematice snímaného a viděného. Forma koláže snímků pořízených pomocí aplikace 'Google Earth' poskytla možnost zobrazit nereálné krajiny médiem, pro které je věrnost téměř základní idejí. Detaily člověkem zbudovaných struktur se tak staví do kontrastu s anonymitou přírodních, které často v obrazu ani nezaujímají původní „funkci" a tváří se tak, jako zcela něco jiného. Tato fotografická esej připomíná existenci transcedentálního přístupu k realitě zpochybněním zprostředkované empirie.

 

||

 

||