Vermouzek Jan

*1979

Fotografií byl obklopen již od narození, neboť fotografové byli děda, otec i strýc. První praktické pokusy s tímto médiem začaly přibližně v šesti letech s legendárním přístrojem Flexaret. Teprve na střední škole se fotografii začíná věnovat soustavně - dokumentárně zachycuje dění ve svém okolí.
Při svém pobytu v jižních Čechách mezi lety 2001 – 2005, se zaměřuje na dokumentaci kulturního dění v tomto regionu. Po návratu do Brna začíná dálkově studovat na Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Ve své volné tvorbě se zaměřuje především na dokumentární a ateliérovou fotografii.


This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
http://jan.vermouzek.eu

 

|| Člověk a město / jak jsem potkal Brno
Autor se v tomto souboru snaží porozumět rodnému Brnu. Svými přístroji hledá vztah člověka a města, zamýšlí se nad jeho rozměry jak v prostoru, tak v čase. Prezentované fotografie zachycují tento proces let 2007 až 2011.


|| Útržky
Soubor vychází ze sochařských pozic, zachovává přitom světelnou modelaci sochařů první poloviny dvacátého století. Je zde patrná Rodinovská hmatatelnost a i trochu malý Drtikol bez přímky. Tak to je. A kdo se chce sám přesvědčit, ať se nakoukne do sochařské dílny na nahotinky.


|| Brněnské hlavní nádraží
V cyklu se autor snaží zachytit ruch a atmosféru, která se odehrává v těchto prostorách. Každá fotografie v sobě nese jakýsi malý lidský příběh, který se na tomto místě odehrává. Podstatou těchto fotografií je jakási kontinuita, která je úzce spjata s architekturou a dnešní rušnou dobou, kterou neustále provází hektické tempo a spěch, těmito fotografiemi poukazuji i na jakýsi sociologický dopad dnešní doby, kdy se na tomto místě mnohdy střetávají lidé, kteří však nejsou schopni navázat komunikaci.