Vyhnálková Dagmar

*1985


2011 BA(Hons) Pho­to­graphic and Elec­tronic Media – Gray's School of Art, The Robert Gor­don Uni­ver­sity, Aberdeen, UK
2011 BcA Insti­tut Tvůrčí Fotografie – Slezská uni­verzita v Opavě, Czech Repub­lic

|| Cirkus Bukowsky
|| Mizející svět
|| Oman|| Heart on Fire 
|| Call in the darkness
 


 
|| For a while