Málek Josef

*1989


Ateliér fotografie (pod vedením prof. Pavla Baňky) – FUD UJEP
www: josefmalek.com
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Autorské výstavy:
2013: Bez názvu 4, Galerie Evoluční, Praha

2012: Bez názvu 1 & Bez názvu 2, Horácké Divadlo Jihlava, Jihlava
2012: Bez názvu 1 & Bez názvu 2, Standard Cafe, Praha
2012: Bez názvu 1 & Bez názvu 2, Galerie V Chodbě, Praha

2007: Krásy Japonska, Galerie V Chodbě, Praha

Skupinové výstavy:
2013: Mixela Architektura, Kolbenova 34 - Pragovka, Praha
2013: Den Architektury, Galerie In Vitro, Ústí nad Labem
2013: Samorosti 2013, NoD, Praha
2013: Fotofestival Moravská Třebová, Moravská Třebová
2013: Chebské dvorky, Organizované Galerií G4, Cheb
2013: Off Station Fetival, Moving Station, Plzeň
2013: Maximální Teorie, Vitrínky, Ústí nad Labem
2013: Vi Veri Veniversum Vivus Vici, Galerie SUPERMARKET wc, Karlovy Vary
2013: Začarovaný kruh, Galerie U Rytíře, Liberec

2012: PAF 2012 - Festival of Film Animation Olomouc, Olomouc
2012: Off Station Festival, Moving Station, Plzeň

2006: Tisíc tváří ženy, Galerie TIC, Vyškov

 

|| Úvahy o ideálech

Soubor Úvahy o ideálu představuje partnerské dvojice ve vztahu k okolnímu světu.
Prvotním nápadem bylo sblížit portrétované páry rty k sobě. Postupně jsem přešel k stávající formě, která mi umožňuje dostat do souboru další dimenzi. Podstatou je neuchopitelná charakteristika každého vztahu, jeho původnost a osobní pohled diváka.

|| Bez názvu 1

 

|| Bez názvu 2

 

|| Bez názvu 3

 

|| Bez názvu 6

Soubor Bez názvu 6 vznikl jako „volné pokračování*“ souboru Bez názvu 4 a zodpovězení si na otázku co pro mě znamená environment.

Přírodu zasaženou člověkem, resp. externalitami jeho přítomnosti jsem začal mapovat v Tróji, kde jsem přišel do kontaktu s architekturou Jana Bočana. Postupně jsem osciloval mezi městskými spoty, agráriemi a střechami.

*Důležitým faktorem souboru zůstává autorův zásah.

 

|| Portréty s prologem

Můj svět je obklopen portréty. Sociální sítě jimi kypí.  Uvědomil jsem si, že portrét ve smyslu, jak je chápán mým okolím (tedy jako jisté přenesení vlastností portrétovaného z fotografie na recipienta), pro mě nefunguje. Již zmíněné sociální sítě obsahují několik variací na jednu portrétovanou osobu, které jsou si často v rozporu (bez ohledu na to, zda jde o portrét dokumentární nebo umělecký). Myslím si, že komplexnost jedince nelze vyjádřit a tedy šanci na postihnutí rysů portrétované osobnosti považuji za nulové. Sám kvalitu portrétů chápu jako výsledek kombinace 3 faktorů: působivého pozadí, skvostného světla a zajímavého zjevu. Ve svém prologu se snažím demonstrovat tyto 3 atributy a zároveň navázat něčím, co sám považuji v otázce současného fotografického portrétu za inovativní.  11. 02. 2014, Düsseldorf