Křížová Juliana a Vlček Jakub

www.krizovavlcek.com

Spolupracují od roku 2006, kdy se potkali na Fakultě umění a designu v Ústí nad labem. Jejich práce se zabývá především překonáváním vnitřních hranic, které v sobě nese každý z nás. Strach z budoucnosti, samota, odcizení, to jsou témata, která můžeme sledovat v jejich práci.

vzdělání:

2006 - 2010 Bakalářské studium v Ateliéru reklamní a aplikované fotografie FUD UJEP
2010 - nyní Magisterské studium v Ateliéru reklamní fotografie FMK UTB Zlín

ocenění:

2009
První místo v soutěži Young? Creative? Chevrolet! 2009 Czech a Young? Creative? Chevrolet! 2009 Europe
Finalisté soutěže Imagine 2009
IPA - International photography awards 2009 - čestné uznání

2010
Nominace na cenu Czech Grand Design (kat. Fotograf roku)
Fotografická soutěž FRAME 009 - 2. místo

samostatné výstavy:

2010
Corso Karlín - Transcendence

skupinové výstavy:

2009
Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept v Národní galerii v Praze
Via Lucis 1989-2009 v prostorách Stálého zastoupení české republiky při Evropské unii v Bruselu a na Měsíci fotografie 09 v Bratislavě

2010
FRAME 009 - Dům umění města Brna
Fotofestiwal Łódź v rámci Grand Prix Fotofestiwal 2010
Via Lucis 1989-2009 v Národním muzeu fotografie v Jindřichově Hradci


|| TRANSCENDENCE: 2008/2009

1. z lat. transcendó, překračuji, přesahuji) označuje skutečnost přesahování, překračování, často ve smyslu jakéhosi nadhledu či větší obecnosti. Opak je imanence

2. přesahování smyslových i rozumových možností, skutečnosti

3. Specifický význam dal termínu transcendentální Immanuel Kant, podle něhož transcendentální filosofie (myšlena Kantova filosofie) nevychází z hranic zkušeností a nezabývá se předměty, světem "věcí o sobě", tedy transcendentnem (v Kantově pojetí), nýbrž zkoumá náš způsob poznání předmětů, především předem dané předpoklady, apriorní formy poznání (bez těchto apriorních forem nemůže se podle Kanta uskutečnit žádné empirické poznání). Pojem transcendentální je často chápán ve stejném významu jako transcendentní (ve filosofii obvykle to, "co překračuje hranice tohoto světa", existuje mimo tento svět. U Kanta to, co překračuje hranice zkušenosti).

 

|| AFTER EFFECTS 2010

Touto krajinou se mohu procházet s uklidňujícím pocitem nezúčastněnosti. Je to krajina v níž se kdosi nastolil pevný řád. Je to krajina kterou kdosi vyčistil od všeho přebytečného a to podstatné ohraničil tak, abych ji mohl vnímat stejně snadno jako exponát v muzeu. Jakoby se však krajina sama bránila jakobych se i přes jasně vymezené hranice stával její součástí.

Soubor vzniknul jako vyústění teoretického uvažování o krajině, v rámci bakalářské práce v ateliéru Aplikované a reklamní fotografie na Fakultě umění a designu, UJEP. Fotografie je možné vnímat jako pokus hledání nových způsobů znázorňování krajiny jež se částečně vrací k principům evropského landartu a akčního umění v krajině. Obrazy jsou výsledkem akce při níž docházelo k fyzickému vkládání cizorodých objektů do krajiny, vymezování určitého prostoru, či přinášení umělého zdroje světla, které odhaluje prvky, jež by za běžných okolností zůstaly skryté.