Veškrna Vojtěch

Již jako malý snil, že jednou bude velký a již jako velký snil, že bude mít fotoaparát. Studuje fotografii na UTB ve Zlíně a doufá, že ještě nějakou chvíli bude.


Co se týče volby tématu nejvíce ho oslovila fotografie dokumentárního a reportážního charakteru a v tomto duchu vznikly i série prezentované zde. Série „O životě a smrti" je jeho reakcí na smrt babičky a jde o jakési fotografické vyrovnání se s touto událostí. Ukrytý za fotoaparátem proplouval emočně vypjatými situacemi, aby našel znovu sám sebe. Série Otisk je reakcí na existenci člověka a jeho stopy jenž nechává v prostoru a čase na této planetě, ale i v duši pozorovatele. Poslední prezentovaná série je součástí většího celku fotografií, patřící do medailonu osobnosti jednoho nejmenovaného očního chirurga ze Zlína.

Tel. : +420 728 041 838
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

http://2vphoto.tumblr.com/
http://zitchfotodog.wordpress.com/

 

|| O životě a smrti

 

|| Otisk

 

|| Can you see